Founder Members

ID Full Name E-Mail Phone
7703 Bidur Khatri
7704 Bishnu Gopal Khatri
Subhadayak Shah
7706 Ishwori Prasad Marahatta
7712 Munindra R. Bajracharya
7716 Dham Nath Paudel
7722 Dibya Laxmi Bajracharya